Relatieproblemen

Wanneer relatieproblemen leiden tot verwijdering en onbegrip kan de behoefte ontstaan aan hulp van een derde. Bijvoorbeeld :

  • mis je vertrouwen of begrip?
  • voel je je alleen of ongelukkig?
  • ben je teleurgesteld in je partner of voel je je overbodig?
  • merk je dat je meer last van jaloezie hebt dan wenselijk is?
  • voel je je verdrietig en of eenzaam?
  • bevind je je in een relatiecrisis?
  • voel je je niet gezien/gehoord?
  • voel je je niet serieus genomen?
  • ervaar je steeds meer afstand?

Mijn bemiddeling bestaat uit het helpen oplossen van het probleem en het onder de aandacht brengen van de opgelopen pijn bij beide partijen. Desgewenst maak ik gebruik van het probleem om eventuele onderliggende kwetsuren en onvervulde behoeften aan de oppervlakte te brengen. Hierdoor kan op diep niveau de band tussen beiden opnieuw gesmeed worden.

Door het ontstaan van wederzijds begrip wordt de bereidheid om met elkaar samen te werken groter. Dit stelt je in staat op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en de oude beperkende patronen los te laten. Door constructief met elkaar te communiceren over wat je voelt en vindt en op een respectvolle wijze te vragen om wat je nodig hebt, kan de zo belangrijke openheid en intimiteit in de relatie zich opnieuw ontwikkelen.

Tijdens boven genoemd proces heb ik steeds aandacht voor het herstellen van de vertrouwensbasis.

Contactgegevens

Beijerland 45
  2716 CN Zoetermeer
079 - 321 32 05
06 18 73 89 91
info@jokevansomeren.nl
logo-rbnglogo-lvng